top of page

Dissels Uitvaart verzorgt uitvaarten voor iedereen, ongeacht welke geloofsovertuiging, culturele achtergrond of etnische afkomst de overledene of de nabestaanden hebben.

Wij geloven dat de diverse gewoonten en tradities bij een begrafenis of crematie bijdragen aan het verwerken van het verlies voor u als nabestaande en recht doen aan de overledene.

 

In het bijzonder is Dissels Uitvaart bekend met het verzorgen van Surinaams-creoolse uitvaarten. Deze uitvaarten kenmerken zich o.a. door rituelen en tradities die voorafgaand aan de laatste verzorging door de familie worden gedaan. De laatste verzorging of bewassing genaamd, wordt veelal uitgevoerd door een Surinaamse aflegvereniging.
Dissels Uitvaart werkt samen met diverse Surinaamse aflegverenigingen in het land. 
Na de uitvaartplechtigheid kan de familie geheel in traditie, al dan niet dansend onder begeleiding

van live muziek, hun dierbare naar de laatste rustplaats of crematorium begeleiden.

Naast deze traditioneel Surinaams-creoolse uitvaarten zijn wij ook vertrouwd met begrafenistradities en gewoonten in de Molukse, Hindoestaanse en Islamitische cultuur.
Dissels Uitvaart werkt samen met partners die deze kennis bezitten en gezamenlijk zorgen wij voor de passende uitvaart van uw dierbare. Met deze samenwerking en bundeling van kennis en vaardigheden zijn wij in staat gemakkelijk te schakelen met nabestaanden.

 

Maar ook een uitvaart waarbij muziek een grote rol speelt kunt u aan Dissels Uitvaart overlaten.
Wij kunnen bijvoorbeeld zorgen voor een Gospelgroep of live artiest(en) tijdens de uitvaart.
Soms is er talent in de familie aanwezig en ook hier kunnen wij bij het plannen van de uitvaart rekening mee houden. 
Bij Dissels Uitvaart geloven wij dat eerbied voor-, en faciliteren van diversiteit bijdraagt aan het verfijnen van de belevenis voor u als nabestaande maar ook voor de aanwezige gasten.
Bij Dissels uitvaart werken wij vanuit het hart aan de uitvaart.

Dissels Uitvaart, uw laatste wens.

bottom of page